Jansäters arbetsmodell

Flexibilitet med professionella konsulter

Vi sätter ihop ett flexibelt team med de kunskaper du behöver för att nå ett gott resultat. Våra professionella konsulter är experter, var och en på sitt område, vilket innebär att du får hjälp av dem som kan vad du efterfrågar.

Idag är det omöjligt att kunna allt. Sociala medier har förändrat strategier och åtgärder. Kanalerna ser annorlunda ut än för bara 2-3 år sedan. De sociala medierna bygger på teknik som tillåter medskapande, dialog och interaktion. Förväntningarna är höga när det gäller ditt sätt att kommunicera med målgrupperna jämfört med bara några år tillbaka.Tillfället måste fångas och det är viktigt att se möjligheterna. Att göra som vanligt ger trygghet och säkerhet. Tyvärr är risken att bli frånåkt alltför stor.

Det är förståndigt att se över sitt varumärkesbyggande och vara beredd på att ifrågasätta vad som håller på att hända i omvärlden:

 • Allt går mycket fortare
 • Fler medier
 • Ägandet av medierna se annorlunda ut
 • Publicering i realtid
 • Dialog
 • Mottagarorienterat
 • Möjlighet till like och share
 • Enklare uppföljning och utvärdering
 • Tuffare konkurrens

Omvärldens förändringar ökar kravet på:

 • ”Att hänga med”
 • Att förtjäna kundernas uppmärksamhet
 • Omvärldsbevakning
 • Snabba reaktioner
 • Förmåga att
 • Större resurser
 • Förebyggande krishantering
 • Kriskommunikation

Content is king

Idag måste du alltmer lyssna till kundernas behov och vilken information som intresserar dem. Content marketing är särskilt viktig idag eftersom de traditionella marknadsföringskanalernas betydelse har klingat ut. TV-reklamen ignoreras, människor älskar att ladda ned sina favoriter eller föredrar att titta på filmer via kommersiella tjänster som Netflix. Tidningsreklamen har det inte mycket bättre eftersom läsarna är skickliga på att skumma förbi annonserna till det innehåll som intresserar dem. Även online annonseringen har fått det tuffare eftersom publiken blir alltmer skicklig på att surfa sig fram till den information som gäller för dem.

Våra metoder/verktyg

Under våra drygt 10 år har vi arbetet fram egna metoder för att enklare kunna mäta och utvärdera kommunikationen. Vårt mål har också varit att förbättra och digitalisera kommunikationen genom nya verktyg.

 • Enkätverktyg för värdegrundsarbete
 • Enkätverktyg för utvärdering av säkerhetskultur i en organisation
 • Vision board för att ta fram mål, målgrupper och vision
 • Mobilanpassad kriswebb för digitalisering av kriskommunikation
 • Generell krisapp via mobilen

Jansäter Kommunikations arbetsmodell för att bygga varumärken från grunden