Historia

”Jag ville starta en kommunikationsbyrå som integrerar information och reklam med fokus på mottagarna eftersom många i sin iver att informera och göra reklam glömmer bort vem det egentligen är de ska kommunicera med. Det behövs mer ärlig och uppriktig reklam och information på mottagarnas villkor”, säger Pia Jansäter, grundare av kommunikationsbyrån Jansäter Kommunikation AB.

Många saknar idag mening, kunskap, insikt, förståelse och sammanhang. Men alla är vi en del i detta sammanhang. Jansäter Kommunikation brinner för att knyta ihop individer med varandra med utgångspunkt från deras behov av att känna sig bekräftade och behövda, att väcka känslor, njuta och överraskas – helt enkelt att skapa interaktiv kommunikation.