Undervisningshuset

Hösten 2011 kom Bengt Jacobsson, författare och föreläsare på Undervisningshuset, till Jansäter Kommunikation med uppdraget att få in 60 personer till Bengts heldagsföreläsning ”Livet är inte en plikt utan en möjlighet”. Vi gjorde en kommunikationsplan för detta med målgrupper, budskap och aktivitetsplan. Aktiviteterna innefattade affischer, PR, sociala medier samt material till själva eventet.

Målet uppnåddes och samarbetet utvidgades till att gälla en kommunikationsplan för alla evenemang under hela 2012. Jansäter gjorde en grafisk manual och utformade broschyrer, utskick, nyhetsbrev, inbjudningar och PR samt gjorde ny hemsida och webshop. Allt material utformades efter den grafiska manualen och anpassades till respektive målgrupp.

Vi har producerat hemsida, webbshop, logotyp, grafisk manual, foldrar, roll-ups, affischer, pressmeddelanden och nyhetsbrev för att hjälpa Undervisningshuset att nå ut till fler kunder och förtydliga budskapet/kundnyttan. Allt genomfört arbete grundar sig i en kommunikationsplan med strategi, målgrupper, kanalval osv. Varumärket Undervisningshuset har stärkts i och med den rådgivning och de marknadsföringsinsatser som vi genomfört. Ständigt har vi haft uppföljningsmöten för att stämma av om vi uppnått de riktpunkter som ställts upp. I och med att Undervisningshuset och dess utbud har synliggjorts har fler kunder attraherats och företaget därmed satsat på ett större kursutbud.

”Jag har läst och tänkt och tycker att du har fångat budskapet. Bifogar utkastet i retur med kommenterar. Du är en ordkonstnär (Pia)".

Øistein Nordengen, Undervisningshuset