Agneta Weimarsson, Bona

"PR måste ses som ett långsiktigt arbete, där man bygger upp relationen med journalisterna. På Bona har vi kontinuerligt informerat om våra nyheter, framför allt till bransch- och fackpress. Det känns roligt att vi nu ser resultatet av vårt arbete. Vi är kända på redaktionerna och kan glädja oss åt när vi blir publicerade i tidningarna."


Agneta Weimarsson, Bona