Personligt varumärke

Satsa på din främsta tillgång

Ditt personliga varumärke är din främsta tillgång, lär dig använda det. Vill du få ett roligare liv, bättre resultat, fler kunder och smidigare samarbeten? Många företag investerar miljoner på att bygga sitt varumärke, utforma sin grafiska profil och arbeta med sina kärnvärden. Det är jättebra! Men det är till syvende och sist i kundkontakterna som företagets varumärke står till svars. Det är kanske just du som ska leva upp till de förväntningar som skapas hos kunderna.

Pia Jansäter, kommunikationskonsult från Malmö, och Maria Baczynski, Voiceinvestor från Stockholm, tränar presentation och framträdande framför kamera med feedback. Vi lär ut retoriska grepp, hur du använder din kropp och röst för att stärka din trovärdighet och din attityd. Rösten är en del av vår identitet och hamnar ofta i kläm när vi befinner oss i stressade situationer.

Utbildningen anpassas efter dina behov eftersom vi skickar ut ett frågeformulär till var och en för att på bästa sätt lägga upp undervisningen och tillgodose era önskemål. Allt kommunicerar – se referenser


Program heldag

 • Grunderna i kommunikation – på mottagarnas villkor
 • Skapa harmoni i kropp och själ med avspänning och andning
 • Identifiera och lyft fram ditt varumärke
 • Ditt digitala varumärke i sociala medier, i säljsituationen m fl andra ställen
 • Retorik i praktiken – några verktyg (inledning, röd tråd och avslut)
 • Att övertyga med hjälp av röst och tal - argumentationsteknik
 • Presentationsövningar med feedback från kursledare och deltagare
 • Framtoning och närvaro (kroppsspråk och ögonkontakt)
 • Röst (andning, tempo, ljudbalansering, pauser, inlevelse med mera)
 • Att hantera nervositet
 • Filmning med feedback


Pris för en heldagsutbildning:4 500 kronor exklusive moms per person


Program halvdag


Med lustfyllda och roliga manér hittar du rösten som håller och ger tyngd åt dina budskap. Rösten är en viktig del av din personlighet och är avgörande för hur ditt budskap når fram. Genom att lära känna din röst finner du dig själv och dina unika energier.

 • Hur du nyanserar din röst (röstläge, tonfall, hastighet m.m.)
 • Hur du uppnår balans i kroppens energisystem.
 • Hur du ökar din känsla av välbefinnande och känner större säkerhet när du ska tala inför andra.


Pris för halvdagsutbildning:2 900 kronor exklusive moms per person